درباره حضرت عزرائیل

آیا وقتی جناب عزرائیل  وارد خانه ای می شود وجود او را حس می کنی ؟

آیا هنگامی که یکی را می میراند او را می بینی؟

بچه را چگونه در شکم مادر می میراند،آیا از راه بعض اعضاء مادر بر او نفوذ می کند ویا آنکه روح به اذن پروردگارش به سوی او می رود.ویا اینکه او با بچه ،درون شکم مادر به سر می برد؟

بنابراین کسی که از توصیف کردن مخلوقی مثل حضرت عزرائیل ناتوان است چگونه می تواند پروردگار خویش را توصیف کند؟

نج البلاغه (خطبه 111)

/ 0 نظر / 23 بازدید