معجزه عددی لا اله الا الله

همچنان که پیامبر می‌فرماید، این عبارت بهترین سخنی است که پیامبران گفته‌اند و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می‌شود. این عبارت کلمه توحید است که ایمان بر‌ آن بنا شده است، و آن کلید بهشت است. به همین خاطر خداوند حروف این عبارت را طوری مرتب کرده و نظم بخشیده است تا دلالت بر وحدانیت او تعالی باشد و این‌که او خالق آسمان‌های هفتگانه می‌باشد.

 

این عبارت از سه حرف ابجد تشکیل شده است: الف، لام، ها

 

از اینجاست که معجزه لغوی آن آشکار می‌شود! آیا امکان دارد انسان بتواند فقط با سه حرف عبارتی با معنا و مفهومی بس عظیم و گسترده ترکیب کند!؟

 

ممکن است کسی با معجزه لغوی قانع نشود. به همین خاطر خداوند در این عبارت اعجاز عددی قرار داده است، تا دلیلی باشد بر صدق این مطلب و یکتایی خداوند.

 

خداوند از میان حروف عربی ۳ حرف را برگزیده تا خودش را با آن وصف کند و نام‌گذاری کند (الله) و از حروفی که اسمش از آن تشکیل شده ( ا، ل، ه ) بزرگ‌ترین، بهترین و بامعناترین عبارت را ترکیب کرده است که همان کلمه طیبه‌ی لا اله الا الله می‌باشد.

 

تنها به این هم اکتفا نکرده بلکه این حروف را طوری ترتیب داده و نظم بخشیده و به طور حیرت‌انگیزی کنار هم قرار داده که دلیلی بر علم واسع خداوند است.

 

در اینجاست که می‌پرسیم آیا امکان‌پذیر است برای انسانی که از حروف اسمش جمله‌ای بسازد که معرف شخصیت خودش باشد و آن را با ترتیب دقیق و شگفت‌انگیز عددی قرار دهد.

 

واضح است که جز پروردگار هفت آسمان کسی از عهده‌ی این کار برنمی‌آید. فراموش نکنیم که اولین کلمه‌ای که باید به گوش انسان مسلمان بخورد وقتی پا به این دنیا می‌گذارد همان لا اله الا الله می‌باشد و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می‌شود همچنان‌که پیامبر به ما فرموده است‌.

 

به زودی متوجه خواهی شد که تناسب شگفت‌انگیز عددی در این عبارت وجود دارد و حروف و کلمات به شیوه‌ی خاص کنار هم قرار گرفته‌اند بطوری‌که تسلسل کلمات رعایت شده است. این تناسب یک دلیل ظاهری و مادی قوی است مبنی بر صدق و اعجاز این کلمه و صدق معانی و مفهوم آن.

 

تناسب عجیب لا اله الا الله با عدد ۱۹:

 

ابتدا این عبارت را می‌نویسیم تا متوجه بنای شگفت‌انگیز عددی حروف این عبارت شویم‌. زیر هر کلمه تعداد حروف آن کلمه را می‌نویسیم.

 

لا اله الا الله

 

۲ ۳ ۳ ۴

 

اندیشه‌ی مباحث اعجاز عددی جدید بر این اساس استوار است که اعداد را همچنان‌که هست بدون جمع یا تغییر دادن آن بخوانیم، بنابراین عددی که در مقابل لا اله الا الله می‌توان نوشت ۴۳۳۲ که این عدد دو بار بر ۱۹ بخش پذیر می‌باشد. (۴۳۳۲ مساوی ۱۹ ضربدر ۱۹ ضربدر ۱۲) و (۱۲ جمع اعداد «۴۳۳۲» می‌باشد)

 

عجیب این است که این اعداد را از هر طرف بچینیم از مضرب‌های ۷ می‌باشد.

 

تناسب عجیب لا اله الا الله با عدد ۷:

 

۱- عدد (۱۲۱۹۱۹) از دو طرف از مضرب‌های ۷ می‌باشد و بر آن بخش‌پذیر است.

 

از چپ به راست (۱۲۱۹۱۹ = ۷ ضربدر ۱۷۴۱۷) ۱۷۴۱۷ = ۷ تقسیم بر ۱۲۱۹۱۹

 

از راست به چپ (۹۱۹۱۲۱ = ۷ ضربدر ۱۳۱۳۳) ۱۳۱۳۳ = ۷ تقسیم بر ۹۱۹۱۲۱

 

۲- همچنین عدد ۱۹۱۲۱۹ از دو طرف از مضرب‌های ۷ می‌باشد.

 

از چپ به راست (۱۹۱۲۱۹ = ۷ ضربدر ۲۷۳۱۷) ۲۷۳۱۷ = ۷ تقسیم بر ۱۹۱۲۱۹

 

از راست به چپ (۹۱۲۱۹۱ = ۷ ضربدر ۱۳۱۳۳) ۱۳۱۳۳ = ۷ تقسیم بر ۹۱۲۱۹۱

 

۳- و بالاخره عدد ۱۹۱۹۱۲ بر ۷ بخش‌پذیر است از دو جهت‌:

 

از چپ به راست (۱۹۱۹۱۲ = ۷ ضربدر ۲۷۴۱۶) ۲۷۴۱۶ = ۷ تقسیم بر ۱۹۱۹۱۲

 

از راست به چپ (۲۱۹۱۹۱ = ۷ ضربدر ۳۱۳۱۳) ۳۱۳۱۳ = ۷ تقسیم بر ۲۱۹۱۹۱

 

تناسب عجیب با تعداد ایام سال، ماه و هفته:

 

در عبارت لا اله الا الله، الف ۵ مرتبه تکرار شده است، لام ۵ مرتبه و ها ۲ مرتبه تکرار شده است، یعنی ( الف = ۵ ولام = ۵ و ها = ۲ ) چنان‌که قبلاً اشاره کردیم کلمه‌ی لا اله الا الله از این ۳ حرف تشکیل شده است، همچنان‌که کلمه‌ی الله از این سه حرف تشکیل شده است. در زیر تعداد تکرار هر حرف را زیر حروف کلمه الله می‌نویسیم:

 

ا لــلــه

 

۵ ۵ ۵ ۲

 

که عدد ۲۵۵۵ بدست می آید که بر ۷ بخش پذیر است. توجه کنیم:

(۲۵۵۵ = ۷ ضربدر ۳۶۵) ۳۶۵ = ۷ تقسیم بر ۲۵۵۵

در این نتایج عددی متوجه می‌شویم که عدد ۳۶۵ به تعداد ایام سال اشاره دارد.

 

اعداد ۱۹ و ۱۲ (که قبلاً از تعداد حروف لا اله الا الله بدست آوردیم) عدد ۱۹ ارتباط بین سال شمسی و قمری برقرار می‌کند و عدد ۱۲ بیانگر تعداد ماه‌های سال می‌باشد. جالب این‌جاست که اگر این اعداد سه گانه ( ۱۲ و ۱۹ و ۳۶۵ ) را کنار هم قرار دهیم یعنی ۱۲۱۹۳۶۵ می‌بینیم که ۳ بار بر ۷ بخش‌پذیر است و از مضرب‌های ۷ می‌باشد.

 

( ۳۵۵۵ = ۷ تقسیم بر ۲۴۸۸۵ = ۷ تقسیم بر ۱۷۴۱۹۵ = ۷ تقسیم بر ۱۲۱۹۳۶۵ )

۱۲۱۹۳۶۵ = ۷ ضربدر ۷ ضربدر ۷ ضربدر ۳۵۵۵

 

عدد ۷ اشاره به روزهای هفته دارد. بنابراین لفظ جلاله‌ی الله با کلمه‌ی لا اله الا الله ارتباط پیدا می‌کند. این تناسب در حروف این عبارت با تعداد روزهای هفته که ۷ می‌باشد و با تعداد ماه‌های سال که ۱۲ می‌باشد و تعداد روزهای سال که ۳۶۵ روز می‌باشد قابل مشاهده است. بنابراین لا اله الا الله همیشه و تا ابد شعار توحید خواهد بود.

 

تناسب در اول و آخر کلمه:

 

در ابتدای عبارت لا اله الا الله کلمه‌ی “لا” آمده است که تعداد حروفش ۲ می‌باشد و در آخر عبارت لفظ “الله” آمده است که تعداد حروفش ۴ می‌باشد.

 

لا اله الا الله

 

۲ ۴

اگر این دو عدد کنار هم قرار دهیم می‌شود ۴۲ که از مضرب‌های عدد ۷ می‌باشد.

 

(۴۲ = ۷ ضربدر ۶) (۶ = ۷ تقسیم بر ۴۲)

 

که این پیام را می‌رساند که خداوند آسمان‌های هفتگانه را در ۶ روز بیافرید.

 

از این نتیجه به اثبات می‌رسد که خداوند عبارت لا اله الا الله را به شیوه‌ی حکیمانه‌ای کنار هم قرار داده و نظم بخشیده است و بین اول و آخر تناسب برقرار کرده است و آن را بخش‌پذیر بر ۷ قرار داده است تا گواه و شاهدی بر وحدانیت خداوند سبحان باشد.

 

همچنین خداوند تبارک و تعالی تعداد حروف کلمه طیبه‌ی لا اله الا الله را ۱۲ قرار داده است بطوری‌که تناسب با عدد ۷ هم برقرار است ( یعنی اگر شماره حروف کلمات عبارت لا اله الا الله را از چپ به راست کنار هم قرار دهیم بر ۷ بخش پذیر است.

 

لـا ا لـــه ا لــا ا لــلــه

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

 

یعنی عدد ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱ بر ۷ بخش‌پذیر است.

 

( ۱۷۳۰۱۵۶۹۶۶۴۹۰۳ = ۷ تقسیم بر ۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱)

 

۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱ = ۷ ضربدر ۱۷۳۰۱۵۶۹۶۶۴۹۰۳

 

اگر حروف لا اله الا الله را به صورت تراکمی (حروف خود کلمه به اضافه حروف ماقبلش) نیز شمارش کنیم متوجه می‌شویم که باز هم بر ۷ بخش پذیر است.

 

لا الـه الـا اللـه

 

۲ ۵ ۸ ۱۲

 

یعنی ۱۲۸۵۲ از مضرب‌های ۷ می‌باشد.

 

۱۲۸۵۲ = ۷ ضربدر ۱۸۳۶ (۱۸۳۶ = ۷ تقسیم بر ۱۲۸۵۲)

 

و بدین‌صورت مشخص شد که حروف لا اله الا الله با همدیگر ارتباط تنگاتنگ و محکمی دارند و هرگز جدا از همدیگر نیستند. همه‌ی این تناسبات و نظم شگفت‌انگیز را در چهار کلمه این عبارت مشاهده کردیم. اگر در دیگر آیات قرآنی نیز دقت کنیم متوجه می‌شویم که عجایب این قرآن پایانی ندارد و راست گفته آنجا که پیامبر (ص) درباره قرآن می‌فرماید: “و لا تنقضی عجائبه”. عجایب قرآن پایان ناپذیر است. رواه الترمذی .

 

پس آیا در قرآن تدبر کرده‌ایم تا به عظمت احکام آن پی ببریم؟

 

لازم است تأکید کنیم که اعجاز عددی وسیله‌ای است که خداوند در قرآن کریم قرار داده است تا دلیلی مادی و عملی باشد مبنی بر این‌که قرآن از جانب خداوند است و هیچ‌گونه تحریف و تغییر و تبدیلی در آن رخ نداده است‌. مثلاً اگر جای یکی از حروف لا اله الا الله تغییر کرده بود یا حرف دیگری آمده بود ساختار اعجاز عددی مختل می‌شد و دیگر تناسب و نظمی بین حروف وجود نداشت‌. پس پاک و منزه است آن خدایی که همه‌ی حروف کتابش را حفظ نموده است. خداوند می‌فرماید: (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ). حجر ۹ ” بدرستی‌که ما قرآن را فرو فرستادیم و ما آن را حفظ خواهیم نمود”.

 

منبع : سایت اعجاز علمی قرآن و سنت

/ 2 نظر / 16 بازدید
سیروس

از بس جمع وضرب کردم چشام سیاهی تاریکی رفت ولی جالب بود احسنت