جملات مربوط به علم

کوروش کبیر:هیچ چیز زیباتر از علم نیست.

 

ابن سینا:تمام علوم گذشته و سنت باید نقد شوند.در صورتی‌که از دم تیز نقد به سلامت خارج شد آن وقت قابل پذیرش است.

 

 

ابن سینا:تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی‌مایگی است و همیشه به‌زیان حقیقت تمام می‌شود.

 

شکسپیر:داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است

 

آلبرت انیشتین:اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند، واقعیت‌ها را تغییر بده 

آلبرت انیشتین:تخیل مهمتر از دانش است.علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می‌گیرد


 

آلبرت انیشتین:علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.

 

آلبرت انیشتین:مسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می‌آیند، نمی‌توانند با همان سطح تفکر حل گردند

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید